Author Topic: Dragonfly from Warsaw says Hallo  (Read 990 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Marcin Pendowski

  • Member
  • *
  • Join Date: Aug 2019
  • Posts: 1
  • Location: Poland, Warsaw
Dragonfly from Warsaw says Hallo
« on: 05 Aug 2019 at 09:00 »
Witajcie fani Douglasa,
nazywam się Marcin Pendowski, jestem muzykiem jazzowym i entuzjastą oldschoolowych motocykli brytyjskich.
Posiadam ładną Dragonfly z 1957 roku od 2017 roku. Kupiłem ten rower od mojego przyjaciela Teda, który mieszka niedaleko Birmingham i - z powodu wieku i chorób - niestety nie jest w stanie jeździć na rowerze.
Rower został odnowiony w 90 krawatach, jest w fantastycznym stanie.

https://www.youtube.com/watch?v=BMESXMjZz14

Wydajność też Motocyklistę - magazyn z klasycznymi rowerami, i nagrałem wideo z moim Dougiem  :) Wydaje mi się, że pełne atuty Dragonfly zastosowano wydane w użyciuniku 2018

Przejechałem 2000 km przez Polskę w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale niestety coś jest nie tak z silnikiem - cierpi z powodu braku mocy, zużywa dużo oleju. Myślę, że tłoki i pierścienie tłokowe są martwe. Pozwól mi sprawdzić i przygotować się, co dzieje się, ale mam nadzieję, że nowe duże tłoki dla mojej Dragonfly są nadal dostępne?
och, tęskniłem też za biegaczem Johnem Bullem nr 9


. Wszystkiego najlepszego, Marcin Pendowski
« Last Edit: 05 Aug 2019 at 09:24 by Marcin Pendowski »

Offline Doug

  • Administrator
  • ****
  • Join Date: Mar 2004
  • Posts: 4251
  • Location: Glen Mills, PA, USA
Re: Dragonfly from Warsaw says Hallo
« Reply #1 on: 05 Aug 2019 at 13:22 »
Google translation:

Hello, Douglas fans,

My name is Marcin Pendowski, I am a jazz musician and enthusiast of oldschool British motorcycles.
I have a nice Dragonfly from 1957 since 2017. I bought this bike from my friend Ted, who lives near Birmingham and - due to his age and illness - is unfortunately unable to ride a bike. The bike has been renovated in 90-ties, it is in fantastic condition.

Performance also Motorcyclist - a magazine with classic bikes, recorded a video with my Douglas :) It seems to me that the full strengths of Dragonfly were used in the manual 2018.

I have traveled 2000 km through Poland in the last two weeks, but unfortunately something is wrong with the engine - suffers from lack of power, consumes a lot of oil. I think pistons and piston rings are dead. Let me check and prepare for what is happening, but I hope that the new large pistons for my Dragonfly are still available? oh, I missed the runner John Bull 9, too

All the best, Marcin Pendowski

 

motorcycle