Douglasmotorcycles.net

General => Douglas Motorcycles - General Discussion => Topic started by: Marcin Pendowski on 05 Aug 2019 at 09:00

Title: Dragonfly from Warsaw says Hallo
Post by: Marcin Pendowski on 05 Aug 2019 at 09:00
Witajcie fani Douglasa,
nazywam się Marcin Pendowski, jestem muzykiem jazzowym i entuzjastą oldschoolowych motocykli brytyjskich.
Posiadam ładną Dragonfly z 1957 roku od 2017 roku. Kupiłem ten rower od mojego przyjaciela Teda, który mieszka niedaleko Birmingham i - z powodu wieku i chorób - niestety nie jest w stanie jeździć na rowerze.
Rower został odnowiony w 90 krawatach, jest w fantastycznym stanie.

https://www.youtube.com/watch?v=BMESXMjZz14

Wydajność też Motocyklistę - magazyn z klasycznymi rowerami, i nagrałem wideo z moim Dougiem  :) Wydaje mi się, że pełne atuty Dragonfly zastosowano wydane w użyciuniku 2018

Przejechałem 2000 km przez Polskę w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale niestety coś jest nie tak z silnikiem - cierpi z powodu braku mocy, zużywa dużo oleju. Myślę, że tłoki i pierścienie tłokowe są martwe. Pozwól mi sprawdzić i przygotować się, co dzieje się, ale mam nadzieję, że nowe duże tłoki dla mojej Dragonfly są nadal dostępne?
och, tęskniłem też za biegaczem Johnem Bullem nr 9


. Wszystkiego najlepszego, Marcin Pendowski
Title: Re: Dragonfly from Warsaw says Hallo
Post by: Doug on 05 Aug 2019 at 13:22
Google translation:

Hello, Douglas fans,

My name is Marcin Pendowski, I am a jazz musician and enthusiast of oldschool British motorcycles.
I have a nice Dragonfly from 1957 since 2017. I bought this bike from my friend Ted, who lives near Birmingham and - due to his age and illness - is unfortunately unable to ride a bike. The bike has been renovated in 90-ties, it is in fantastic condition.

Performance also Motorcyclist - a magazine with classic bikes, recorded a video with my Douglas :) It seems to me that the full strengths of Dragonfly were used in the manual 2018.

I have traveled 2000 km through Poland in the last two weeks, but unfortunately something is wrong with the engine - suffers from lack of power, consumes a lot of oil. I think pistons and piston rings are dead. Let me check and prepare for what is happening, but I hope that the new large pistons for my Dragonfly are still available? oh, I missed the runner John Bull 9, too

All the best, Marcin Pendowski